Coronapandemin

Med anledning av det rådande läget kring coronaviruset avvaktar vi med att arrangera konserter, andra kulturevenemang och kurser där människor kommer väldigt nära varandra. Vi följer självklart rekommendationer och beslut från regering och myndigheter. Vi håller oss uppdaterade om det beslutas om nya regler som påverkar oss.

Det rådande läget kan göra att vår planering måste ändras och vi ber dig som Kraftstationsvän om överseende och ödmjukhet inför den ovisshet vi också står inför.

Tack för din förståelse.