Hej konstnär! Anta utmaningen och delta i säsongens temasalong ”Konstnärernas självklara frihet”!

Hej konstnär! Anta utmaningen och delta i säsongens temasalong ”Konstnärernas självklara frihet”!

2019/01/28 Uncategorized 0

KONSTNÄRERNAS SJÄLVKLARA FRIHET
En temautställning i Gamla Kraftstationen 2019 där konstnärerna deltar med ett verk var. Som konstnär så kan du anta utmaningen och delta. Ansök senast 5 mars!

Det handlar om vikten av kulturell bredd och att fylla det kulturella rummet med så många olika konstarter och uttryck som möjligt, och att konsten ska ha kraft att förändra, provocera och peka ut riktningar. Men många är oroliga, för det finns andra krafter i samhället som vill krympa den konstnärliga friheten.

De tycker också att den så kallade svenska kulturen och dess traditioner är den enda kultur som är värd att bevaras. Det finns till och med regionala och lokala krafter som vill att ENDAST DE som satsar på värmländsk traditionskultur och
främjar värmländska dialekter ska erhålla kulturstöd. Än så länge är det just bara krafter som kämpar för att inskränka den konstnärliga friheten och möjlighet att verka och påverka genom konst och kultur. Men vad händer med konsthallar och kulturarenor om de här krafterna blir till en makt som styr och bestämmer?

I augusti 2018 hölls också en manifestation på samma tema. Konst- och kulturintresserade privatpersoner låg bakom idén. Manifestationen gick ut på att kulturskapare kunde påvisa vikten av det fria kulturlivet, dels genom att samlas dels genom att sätta sig på den stol som ställts i det offentliga rummet. På stolen kunde inslag av kulturupplevelse göras; en sång, en dikt eller ställa en bild på stolen som utgjorde symbolen för att kulturen är fri. Gamla Kraftstationens Konstgrupp
inspirerades mycket av manifestationen som fick hashtagen #visätteross.

Med den här bakgrunden vill Gamla Kraftstationens Konstgrupp forma en temautställning som pågår under hela Salong 19 och där så många konstnärer som det finns plats för får möjlighet att delta. Gamla Kraftstationen är en partipolitiskt och religiöst obunden
arena. Vi tar dock ställning för ett vidöppet sinne, och vi har valt att lägga vår logga i regnbågens färger eftersom regnbågen blivit en stark symbol för allas lika värde, och att man inte måste ha någon speciell tillhörighet för att bli erkänd och bekräftad.

Ladda ner pdf-filen KONSTNÄRERNAS SJÄLVKLARA FRIHET  nedan så finner du all info om hur du antar utmaningen. Välkommen!

KONSTNÄRERNAS SJÄLVKLARA FRIHET_pdf

#konstnärligfrihet #visätteross #gamlakraftstationen