Anette Gustafsson

Anette Gustafsson – akvarellisten från Åland och Norrtälje som inspireras av de uttrycksfulla elefanterna på land såväl som det spännande livet under vattenytan.

Anette har målat i hela sitt liv och tanken att hon inte skulle ägna sig åt skapandet har aldrig funnits. Anette har rest mycket och sökt sig till enslig, vild natur och öppet hav så ofta hon kunnat. I flera år hängav hon sig åt sportdykning och arbetade som guide och dykinstruktör. Havsmiljöer och undervattenslandskap blev en stor inspiration och en stark känsla av att ha hittat hem. Anette är autodidakt. Visst har hon funderat på att utbilda sig, men livet kom emellan, och hon har enträget och lustfyllt målat på. Anette har fått flera utmärkelser och deltagit i jurybedömda utställningar både nationellt och internationellt.

Sedan barnen blivit äldre ger hon sitt skapande alltmer utrymme. Hon arbetar heltid med konsten två tredjedelar av året.Anette bor på landet utanför Norrtälje och sedan 26 år även på en liten ö i Ålands skärgård varje sommar. Där driver hon en småbåtshamn och café tillsammans med sin familj. ”Här hämtar jag massor av inspiration till mitt målande med det omgivande havet och de varma röda klipporna under mina fötter i flera månader,” berättar Anette. Akvarelltekniken tog hon tidigt till sig, då den var lätt att ta med på resor och ut i naturen. Akvarell är Anettes favoritteknik och hon beskriver hur hon älskar det musikaliska språket och det levande materialet.

Anette är en bildmänniska som ser, blir berörd och observerar sin omgivning framför allt i naturen. ”Jag målar det som är vackert för mig. Ofta är det ljuset, stämningen och någon slags intensitet och närvaro i en plats eller ett uttryck som påverkar mig, ” förklarar Anette som skapar så ofta som hon har tid och ro. Målarlusten och inspirationen är som en ändlös källa att ösa ur, och varje målning hon arbetar med leder till nya idéer. Sinnet är fullt av bilder och idéer som vill ut likt ett träds grenverk som sprider sig åt flera håll samtidigt, beskriver Anette poetiskt.Under Vintersalongen får betraktaren möta landskap i akvarell, både från livet ovan och under vattenytan. Dessutom visar Anette några av sina uttrycksfulla elefantporträtt.

Utställningsperiod: 27 november – 30 december

www.anettegustafsson.com