Anna Nilsson

Salong 2021

ANNA NILSSON – den lekfulla illustratören från Linköping som skapar efter mottot ”more is more”.

Konstutövande har varit viktigt för Anna sedan barnsben, och hon minns hur hon ofta satt och ritade i sin egen fantasivärld. Konsten har alltid gjort henne tillfreds med tillvaron och det är hennes sätt att få ut tankar, känslor och intryck på. Några av de starkaste och tidigaste minnen är hennes morföräldrars samling av sagoböckerna Tomtar och Troll. Det som fängslade henne mest var inte sagorna i sig utan illustrationerna, och särskild de som var detaljrika, fulla av djur, växter och sagoväsen. När Anna blev äldre upptäckte hon namnen på illustratörerna och att det var självaste John Bauers och Hans Arnolds sagovärldar hon beundrat som liten. Särskilt den sistnämnda har följt henne genom livet och hon fascineras än av lekfullheten och mystiken i hans illustrationer.

Anna har två kandidatexamina i beteendevetenskap och litteratur och arbetar idag som socialsekreterare, men ägnar en stor del av fritiden till att illustrera. Hon har gått en kortare period på Lunnevads folkhögskola utanför Linköping, men är i huvudsak självlärd.

Anna beskriver att skapandet är en inre drivkraft, och hon skapar i både glädje och sorg, i stressiga perioder och i de lugnare luckorna i livet. ”Det är känslan av att få ner något konkret som gör mig tillfreds och ofta kan jag hitta drömmar, tankespår och människor jag känner i mina illustrationer”, berättar Anna. Det är inte alltid hon har en färdig tanke med vilka det är som ska dyka upp i tavlorna utan det är något som blir tydligt i själva processen. Ofta gör hon om sina medmänniskor till djur eller sagoväsen och Anna tror att det är hennes sätt att fånga vardagens vaga och ibland svårtillgängliga känslor på.

 Under Salong -21 kan du förvänta dig en färgglad, detaljrik och fantasifull upplevelse. Allt efter Annas motto ”more is more”. Bilderna som kan liknas vid barnboksillustrationer är lätta att ta till sig både för stora och små betraktare. Du möter figurer och filurer som är i färd med något mysigt och oskyldigt för Anna tycker att det gulliga, mjuka och okomplicerade är sånt som vi alla, oavsett ålder, helt enkelt behöver mer av.

 Utställningsperiod  4/6-29/8

instagram: @annaskalaskonst