Gosia Ornowska

Salong 2021

GOSIA ORNOWSKA – den passionerade oljemålaren från Skärholmen vars konst väcker känslor och manar till samtal.

Gosia Ornowska väcktes i unga år av lusten att måla och rita. Hon flyttade hemifrån tidigt för att gå på konstgymnasium och fortsatte sedan en femårig högskoleutbildning inom konst. Och även om Gosia har mångåriga konstudier i ryggsäcken är hon yrkesverksam som gymnasielärare samtidigt som hon studerar specialpedagogik. Hon tycker om att arbeta med människor och har en stark tro på alla individers möjligheter att lära och utveckla sig.

Måleriet är ändå Gosias största passion i livet och hon kan inte tänka sig en tillvaro utan det. Måleriet är ett sätt att genomleva svårigheter och stress och fungerar dessutom som en riktig energiboost. Gosia beskriver ”Att träffa sig själv och andra, genom ljus och färg. Ge fritt utrymme för känslor som plötsligt uppstår, överväldigar och behöver fångas in för att slipas på. Att hitta ett nytt språk som är universellt och i detsamma inkluderande, samtidigt som det är personligt in på djupet. Att inte känna sig fullkomlig utan den förlängning utav kropp och själ som konsten utgör. I min värld är det svårt, rent utav omöjligt att existera utan det kreativa fundament som inte bara berikar och bevarar men även skapar liv.”

Gosia älskar att vistas i naturen och inspireras därför mycket av det hon upplever och ser under promenader i skog och mark, men även sådant som hon observerar i stadsmiljö kan väcka lusten att måla, liksom möten med elever och andra medmänniskor, men också i konfrontationer med sig själv. Annat som kan ge upphov till inspiration är litteratur, musik, andra kulturer och av vad som händer i samhället. Gosia målar mest i olja, i relativt stora format. Motiven varierar mellan föreställande och mer abstrakt, men färgerna och ljusets roll och gestaltning spelar alltid stor roll.

Gosia har deltagit i utställningar i flertalet länder och har även prisbelönats.

Under Salong 21 kan du som betraktare förvänta dig ett flertal stora oljemålningar föreställande människor i olika situationer. Gosia hoppas att de väcker känslor, tankar och samtal. 

 Utställningsperiod: 4/6-29/8

@gosiaornowskaart