Nättroll och trollsvans

NÄTTROLL & TROLLSVANS – en temasalong om osynliga nätverk som skapar oreda, konflikter och falsk information.

Konstnärer och skribenter som deltagit med bidrag till temasalongen:

Annika Eriksdotter, Christel Khan, Constanze Wartenberg, Dan Henriksson, Kerstin Wessberg, Linda Åkerblom, Niklas Pix Bodin, Sara W Nelin och Sven-Ove Svensson

Konsten och texten har alltid varit en viktig röst i samhällsdebatten. Konstnären och författaren har friheten att provocera och peka ut riktningar. Konsten liksom ordet har kraften att beröra, påverka och förändra. Gamla Kraftstationen bjöd in några konstnärer och skribenter att tolka på temat Nättroll och Trollsvans.

Vårt hopp är att Temasalongens verk ska inbjuda till samtal och eftertanke.

I mytologin beskrivs de som onda väsen med onaturlig styrka boende i de mörka djupa skogarna. I dagens verklighet hänger de på nätet och bildar osynliga nätverk och skapar oreda och konflikter. De gömmer sig bakom påhittade namn och de flesta av oss har någon gång stött på dem.

Nättrollen har alla den gemensamma nämnaren att deras drivkraft är att försöka påverka människor via internet och sociala medier. Troll kan numera vara allt från individer som söker uppmärksamhet eller personer som sprider ett budskap av övertygelse, men det kan även innefatta kriminella aktörer som vill sprida virus och skadlig programkod eller aktörer som professionellt ägnar sig åt att sprida lögner och skapa förvirring.

På senare år finns det människor som är nättroll till yrket, och i så kallade trollfabriker får mängder av människor betalt för att sprida falsk information. Genom bloggar, sociala medier och kommentarsfält kan de låtsas vara helt vanliga personer. En trollfabrik är alltså en organisering av nättroll och bloggare som har till uppgift att sprida propaganda eller vilseledande påståenden på internet. 

Ett troll kan ha många trollkonton och kan skapa ett enormt informationsflöde. Det finns också troll som har en politisk agenda där syftet kan vara att påverka såväl demokrati som fria samtal. Man pratar ibland också om ”Trollsvansen” vilken är människor som hänger på när någon startar trollinlägg. 

 *Trolling – fiska efter bråk – Ordet troll har egentligen inget med skogens sagofigurer att göra. Det kommer från engelskans ”trolling” – som inom fiske betyder att man lägger ut krokar efter en båt. På liknande sätt lägger trollen på nätet ut ”lockbeten” i forum, i hopp om att andra ska bli upprörda och nappa.

Källor: Informationen är hämtad från Kamratposten på webben, Wikipedia samt Internetstiftelsen.

Tips! Lyssna gärna på Internetstiftelsens poddar. 

Utställningsperiod 18 maj – 17 september