Niklas Pix Bodin

NIKLAS PIX BODIN – oljemålaren från Karlstad som genom konstnärlig retroism ger utrymme för klacksparkar och idéer utanför ramarna.

PIX, bor i Karlstad, och är sedan barndomen en dagdrömmande och kreativ mångsysslare. Under skoltiden tecknade han serier och hade sin lilla kundkrets bland lärare och släktingar. Målandet tog sitt avstamp i samband med avslutad fotbollskarriär då Pix var tjugofem år. Han har genom åren experimenterat med många olika stilar och vid behov har han konstpausat. Ibland ett par dagar, ibland i fyra fem år. Pix har deltagit i en lång rad utställningar, såväl separat som tillsammans med andra, både i Sverige och utomlands.

Konstnärskapet har Pix alltid sett som en inre resa där han upptäckt nya infallsvinklar och testat nya idéer. Basen har alltid varit lekfullhet. Förr fanns ofta en poetisk grundidé och ett budskap i skapandet. Nu låter han spontaniteten styra, och tänker att betraktaren ändå bestämmer och att tolkningen är befriande i sig. Tidigare inspirerades Pix av iakttagelser och tankar. Nu handlar det mer om stundens infall. Pix har förstås inte slutat att iaktta, men eftersom han numera enbart arbetar med återbruk så beskriver han att det är prylarna han finner som ger upphov till idéerna.

”Det började med att jag som trogen loppisbesökare kände en sorg för alla de konstnärer vars verk slängs i en låda och säljs för en spottstyver. Jag kände att dessa var värda lite kärlek och en återfödelse så jag testade att renovera och lägga till någon händelse i några alster. Även ramar och andra återbrukade prylar blev inbjudna i processen och nu är det dags att komma ut i ljuset igen. Verken känns som ett samarbete av ursprungskreatören och mig. Jag hoppas ingen blir arg för att jag velat ge dessa verk en andra chans. Själv skulle jag uppskatta om någon gjorde detsamma med mina gamla verk i framtiden i alla fall,” berättar Pix om sin nya konstnärliga retroism.

Under Sommarsalongen kan du som besökare förvänta dig en blandning av återbrukade tavlor, de flesta från 40-talet, och en mix av attiraljer, mackapärer och mojänger. Pix strävar efter något slags totalupplevelse där en ram inte bara ska fungera som ram utan som en del av verket. Pix beskriver sin utställning; ”Som gammal fotbollsspelare vet jag att alla lagdelar måste fungera, så även alla delar i ett konstverk. Sedan måste det finnas utrymme för klacksparkar och idéer utanför ramarna. Mycket färg och form och lekfullhet. Ibland finns även en funktion eller användbarhet med i verket. Säkert även oanvändbarheter.”

 – Upplev en kombo av lekfull upptäcktsfärd och fräsch retrovärld!

 Utställningsperiod 2/7-28/8