Tillfälligt stängt

PRESSMEDDELANDE!

Gamla Kraftstationen tvingas hålla tillfälligt stängt. De höga vattenflödena har gjort att Fortum kommunicerar att det är en mycket ansträngd situation vid Dejeforsen. (Därför planerar de att öppna de gamla luckorna, U1 och U2, som fungerar som så kallade reservutskov.) Under tiden spärras området av och det blir förbjudet att tillträda. Gamla Kraftstationen är belägen på området som berörs. Vi uppfattar detta som en säkerhetsåtgärd och tvingas tillfälligt stänga, men räknar med att snarast möjligt åter kunna ta emot gäster i konsthall och café.

Vi tvingas alltså hålla TILLFÄLLIGT STÄNGT mellan 7-20 oktober och öppnar igen 21 oktober.

Annat aktuellt på Gamla Kraftstationen under okt-dec: Gamla Kraftstationen är nyligen korad som vinnare i Värmlands Turismpris och representerar den 24/11 Värmland i Stora Turismpriset. Den 27/11 öppnar Vintersalongen vilket blir första gången som Gamla Kraftstationen håller öppet med utställningar och välkomnar besökare under hela december. En viktigt milstolpe mot målet att bli en åretruntverksamhet. Gamla Kraftstationen räknas till ett av länets stora besöksmål och arbetar strategiskt med högkvalitativa konstupplevelser, företagsetableringar inom konst och konsthantverk, workshops och hållbar besöksnäring.

https://sverigesradio.se/artikel/fortum-oppnar-dammluckorna-vid-gamla-kraftstationen

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/gamla-dammluckorna-vid-deje-kraftstation-oppnas

https://www.instagram.com/p/CVAweQIDNAl/?utm_medium=copy_link&fbclid=IwAR0VsuouH2xsl16Ycaxw7rlENQDHcRWrvUwsOzpcVDJNTLcwvFpAO9kKd-g

https://sverigesradio.se/artikel/konsthall-oppnar-igen-efter-oversvamningshot-kanns-fantastiskt?fbclid=IwAR04ujpLygnqo9ntFhEL2LH0ay_amh25_Clt61aOT8GzrOmy0V73nekInFs