Tina Langenbach

Tina Langenbach  – den poetiska konstfotografen  från Varberg vers verk berättar om hemligheter, skam och projicering.

Tina, är uppväxt och bosatt i Varbergs kommun. För tio år sedan fick hon upp intresset för fotografi och tog då tjänstledigt från sitt arbete som socionom för att påbörja en ettårig fotoutbildning genom Art College i Göteborg. Målet med utbildningen var att kunna arbeta som porträttfotograf och efter en tid öppnade hon en liten fotostudio. Under utbildningen kom Tina i kontakt med konstfoto och parallellt med porträttfotograferandet iscensatte hon ibland mer konstnärliga idéer hon hade. 2017 ville Tina prova att göra en hel bildserie. Resultatet kallade hon “Presence” (närvaro), och sedan dess har intresset för konstfoto ökat och hon tar på sig allt färre uppdrag som porträttfotograf för att i stället kunna ägna sig åt att konsten. 

Tinas verk består av både bilder och poesi, och är baserad på människors emotionella liv. Hon beskriver att den visar tankar och upplevelser som de flesta av oss har kommit i kontakt med. ”Idéerna kan komma till mig när jag har möjlighet att låta mitt sinne vandra. Ibland kommer bilden först och ibland texten. Jag använder konsten för att bearbeta tankar, upplevelser och möten,” berättar Tina.

 Under höstsalongen visar Tina bildserien “Projection” som handlar om hemligheter och projicering. Tina förklarar sitt fotoprojekt; ”Alla människor bär på bördor som man inte vill visa för någon eller ens erkänna för sig själv. Bördor av skam och smärta. Känslorna bär vi med oss som ett dolt kors. Ibland kan en annan människa komma lite för nära och synliggöra korset, vilket förstås blir smärtsamt. Upplevelsen blir att man hamnar i ett underläge som man desperat försöker ta sig ur. Försvarsmekanismen kan vara att man projicerar skam på den andre individen och man går till motattack genom att blottlägga den människans kors.”

Det är tydligt att Tina använder sig av religiös symbolik men budskapet är inte religiöst på något sätt. Det projicerade korset i ljus och skugga står för de dolda bördor vi alla bär på och själva korsfästelsescenen symboliserar det lidande man utsätts för i en projektion.

Välkommen att ta del av verk som tåls att betrakta på djupet.

Utställningsperiod 3/9 – 31/10

www.tinalangenbach.com