Coronapandemin

Just nu finns inga restriktioner med anledning av covid -19, men vi uppmanar dig som besökare att ändå undvika trängsel och hålla god handhygien för allas trivsel. Varmvatten och tvål finns vid toaletterna. Handsprit finns fortsatt strategiskt utplacerad. Använd gärna och ofta.

Under pandemin lärde vi oss tänka på hur flödet in och ut i lokalerna fungerar bäst, och därför har vi behållit en del av de förändringarna. Ett exempel på det är att all ev. köbildning sker utomhus, gäller även till Culinarum Café. Begränsat antal platser inomhus men det finns gott om sittplatser utomhus. Eventuellt regnväder rår vi inte på.

Vi ber dig som besökare att ha gott om tid när du kommer. Lugn och ro ger ett behagligt besök för alla. 

Vi följer självklart rekommendationer och beslut från regering och myndigheter. Vi håller oss uppdaterade om det beslutas om nya regler som påverkar oss. Vi ber dig om överseende och ödmjukhet om smittläget skulle förändras och vi behöver vidta nödvändiga åtgärder. 

Tack för visad hänsyn.