Projekt

Europeiska jordbruksfonden
Leader
Leader närheten

Artists in action – a reason to visit the countryside of Värmland

Sedan starten med Gamla Kraftstationen som kulturarena har det alltid funnits skapande för barn och unga på ett eller annat sätt. I viss mån även för vuxna. Genom att vi förvärvade ytterligare kvadratmeter i Annexet Längan för några år sedan kunde vi påbörja arbetet med att utveckla en kollektiv ateljé. Arbetet mynnade ut i en projektansökan som beviljades och finansieras av Leader Närheten.

Projektetnamn: Artists in action – a reason to visit the countryside of Värmland.

Projektet avslutas 31 oktober 2023.

Idén

Vi vill alltså erbjuda konstnärer och konsthantverkare plats i egen eller kollektiv ateljé och möjlighet att på hel- eller deltid ägna sig åt sin konstart i anslutning till Gamla Kraftstationen. Det är förstås en situation som skulle främja båda parter. Gamla Kraftstationen är ett upparbetat varumärke med gott rykte dit konstintresserade från hela världen hittar. Idag är kulturarenan ansedd som ett av länets viktigaste besöksmål i genren. Satsningen innebär hållbarhet på längre sikt och tryggar framtiden vid Gamla Kraftstationen genom att fler människor med sina respektive verksamheter blir aktiva på området. Dessutom blir det ytterligare en anledning för besökare att komma till Värmland och en anledning att stanna längre tid vid Gamla Kraftstationen. Med fler verksamheter kan vi också närma oss det långsiktiga målet att bli en året-runt-verksamhet. Det är två byggnader som är i fokus för projektarbetet; ”Garaget” som ligger vid infarten till området samt delar av ”Annexet”, den långa röda träbyggnaden.

Projektet avslutas hösten -23 (31 oktober). Under kommande verksamhetsår kommer du som besökare att kunna ta del av resultatet av det arbete som pågått i bakgrunden en tid. Att se en konstnär eller en konsthantverkare i aktion är en attraktion i sig själv, men genom ett samarbete med en etablerad kulturarena tar vi de enskilda upplevelserna, platsen och besökarna till nya höjder.