Galina Davydtchenko

GALINA DAVYDTCHENKO – konstnären från Stockholm som är förälskad i arkitektoniska landskap och inspireras av övergivna platser, hus och fabriker.

Galina Davydtchenko bor och är verksam i Stockholm. Hon har målat och tecknat så länge hon kan minnas. När hon blev äldre utbildade hon sig på Konstakademin i Sankt Petersburg och har gått flera fristående kurser på Konstfack. Galina jobbar mest med oljemåleri men gör även originalgrafik.

Galina har fått flertalet stipendier och finns representerad i en lång rad kommuner i landet. Hon är produktiv och aktiv i utställningssammanhang såväl nationellt som internationellt.

Galina är förälskad i arkitektoniska landskap och hon fascineras av övergivna hus och hon förklarar; ”Upplevelsen av att betrakta förfallna och döende byggnader och att dokumentera denna process är en bärande grund i mitt konstnärskap.”  Inspirationen till hennes verk har från början ofta en verklig plats för att genom fantasin sedan bli början till en ny värld. Galina målar sina egna världar, sina egna fantasier om städer, byggnader, fabriker och människorna som bodde och jobbade där, deras vardagsliv och deras drömmar om framtiden. Många av de byggnader som ursprungligt gav inspirationen till Galinas verk, finns idag inte längre kvar, andra är ruiner och fragment som är på väg att försvinna medan tiden går sakta framåt.

På utställningen i Gamla Kraftstationen visar Galina oljemålningar med motiv av det urbana samhällets periferi, restprodukter och spår som människor lämnat efter sig. Ta dig tid att gå på upptäcktsfärd och betrakta Galinas fängslande verk.

Utställningsperiod: 1 maj – 21 juli

Hemsida: www.galinadavydtchenko.se

Instagram: @artgalinad

Galina Davydtchenko
Oljemålning