Malin Janliden

MALIN JANLIDEN – akvarellisten som låter sitt lugna, abstrakta måleri servera en frihetskänsla och en vilsam paus från normer och regler.

MALIN JANLIDEN är uppvuxen på Hammarö och numera bosatt i en liten by i Övre Ullerud i Värmland. Hon är i grunden utbildad kommunikatör och har jobbat med kommunikation och webb i tio år. Malin, som är autodidakt började måla -18. Hon hittade färgen och penslarna när livet lite snabbt vändes upp och ner och har sedan dess fortsatt att måla. Målandet är för Malin ren glädje och ett sätt att få vara i nuet. Det är läkande och ger utrymme för lugn och eftertänksamhet.

Utifrån sin bakgrund och sitt yrke kan hon inte låta bli att se på konst som en stor värld som ger utrymme för att kommunicera med varandra på olika sätt. En fin och viktig värld som behövs då vi alla har olika förutsättningar för att förmedla tankar och känslor. Hon har ibland också en motsatt tanke om att ett konstverk kanske bara kan få finnas till med sin färg och form utan att behöva berätta så mycket. Att det kan få finnas till enbart för betraktaren att ha något att vila ögonen på, och att det kan få vara ett sätt och kanske en hjälp till att kunna koppla bort alla intryck från omvärlden för en stund.

Malin målar oftast abstrakt eller semi-abstrakt. Hon tycker om att skapa något som inte är förutbestämt. Det abstrakta måleriet låter henne ta en paus från normer, regler, rätt och fel. Likt det abstrakta måleriet ger naturen Malin en frihetskänsla. Därute finns även färger, former, mönster, struktur, ljud, rörelser och ljus – och det har därför blivit naturligt att det är i naturen hon hämtar inspiration även om hennes målningar inte nödvändigtvis är en avbildning av den. Det spelar dessutom ingen roll om hon tycker sig ha målat berg, vatten eller skog, i slutändan är det ändå vad betraktaren ser och upplever som räknas. 

Malin tycker om att prova sig fram och har alltid många idéer och tankar som hon vill testa. Hon tycker om att hålla på med flera tekniker och har gärna olika projekt i gång samtidigt. Hon gillar kontraster och variation. Under höstsalongen får du därför möjlighet att betrakta ett urval och en blandning av tekniker i form av olika enskilda originalmålningar och serier. Den gemensamma nämnaren är jordiga och lugna toner.

Start utställning: 30 september 2023

konst.se/janliden

Instagram: janliden