Robin Lindström och Synnöve Orebjörk

ROBIN LINDSTRÖM & SYNNÖVE OREBJÖRK – stenskulptörerna från Värmskog som genom mytologi och geologi ger en röst åt det undangömda och återskapar balans och koppling mellan människan och naturen.

”Vi inspireras av naturen, av stenarna som talar till oss. Vi vill befria och gestalta de väsen som redan finns i stenen. Vi går på skattjakt tillsammans och hittar alla möjliga vackra stenar på våra hemliga ställen. Varje sten är noga utvald. Vi vill ge röst åt det undangömda och glömda och återskapa balansen och kopplingen mellan människan och naturen.”

Robins konstintresse började tidigt med en förkärlek till antikens skulpturer och dess megalitiska byggnadsverk. Den egna banan började för femton år sedan då han var verksam som timmerman och formade möbler i trä. Och Robin berättar att ”Under en paus i arbetet såg jag ”henne”, en ängel uppenbarades i timmerstocken som låg framför mig. Då tog jag fram motorsågen och befriade henne.” Sedan dess har det blivit många träskulpturer. För några år sedan fick Robin besök av en vän som visade honom hur man bearbetar och formar natursten. Det ena gav det andra och tillsammans anlade de en skulpturpark i Tällberg.

Synnöve har alltid hållit på med olika typer av skapande men tidigare främst måleri. Det var när Robin och hon blev ett par som hon provade att skulptera i sten för första gången. ”Och det var en helt annan sak! I stället för att börja med ett blankt papper var det som att stenen blev det den själv ville bli.” Synnöve förklarar att den självkritik som hon tidigare upplevt i sitt konstnärskap nästan helt är borta när hon jobbar med sten, eftersom stenen i sig själv är en medskapare.

För andra året i rad har Synnöve och Robin fått äran att tillverka priser till segrarna i Vasaloppet. Skulpturerna är på temat fornnordisk mytologi. De är tolkningar av gudarna ”Ullr” och ”Skade”, båda med koppling till vinter och skidor.

Robin och Synnöves stenskulpturer intar  både konsthall och trädgård och besökaren får uppleva en rad skulpturer som formats ur ovanliga stenar från olika fyndplatser. Flera skulpturer har formats i Värmlands landskapsten kyanitkvartsit. Ur dessa olika stenar har väsen trätt fram och som nu gärna vill betraktas. En del av utställningen är tonsatt av Karin Park. QR-kod vid respektive verk gör det möjligt för besökaren att fördjupa sig i såväl geologi som mytologi.

Utställningsperiod: 1 maj – 29 september

 www.solpol.se

Robin Lindström & Synnöve Orebjörk
Foto: Fredrik Karlsson/SolstaFoto