Ulleruds Teateraktörer

Kort historik om föreningen som driver Gamla Kraftstationen.

Ulleruds Teateraktörer

Ulleruds Teateraktörer bildades 1991 med anledning av uruppförandet av Aino Trosells pjäs Lusten finns Gråten är borta. Därefter har föreningen producerat bland annat revy, fars, barnmusikal, musikteaterföreställningar, mm. Dessutom har föreningen deltagit i och själva arrangerat en lång rad andra kulturella evenemang. Under åren har aktörer och andra medarbetare kommit och gått, återkommit och många har stannat kvar. Några har vid unga år fått smak på teatern genom vår verksamhet och senare sökt sig vidare till olika estetiska utbildningar och scenskolor.

Hos Ulleruds Teateraktörer har det också alltid funnits en plats för alla och det är vi stolta över. Ett inkluderande klimat skapar goda förutsättningar för mångfald. Mångfalden i sin tur genererar medkänsla, lyhördhet och ökar känslan för samhörighet i ett vidare perspektiv. Ensemblen består av både amatörer och professionella. Det är människor i olika åldrar, med skilda bakgrunder och som har varierande kunskaper inom teater och annan scenkonst, men med en drivkraft som handlar om att åstadkomma produktioner med hög kvalité.

2008 gjorde föreningen sin första produktion inne i Gamla Kraftstationen och under arbetets gång föddes även idéerna om att starta konsthall och café i den fantastiska byggnaden. Några år senare blev det möjligt för oss att prova Gamla Kraftstationen som konsthall och succén infann sig så snart portarna öppnats. Föreningen har hela tiden fortsatt i samma anda; nämligen den att sträva efter att både inkluderande och professionalitet ska genomsyra arbetet med utvecklandet av Gamla Kraftstationen. Vi räknar 2013 som första riktiga säsongen.

Dagens mål med föreningens verksamhet är att utveckla området runt Gamla Kraftstationen till ett kulturcentrum med möjligheter för andra verksamheter inom konst och mathantverk att etablera sig. Intressenter finns. Några av oss har också en dröm om att, att i föreningens regi, hinna spela teater igen.

556547_351587388255775_1063130726_n

Lämna ett svar